7 bra tips hur nyföretagare kan lyckas med Sälj!

En av de viktigaste delarna för att lyckas som nyföretagare är sälj-biten. Utan förmågan att kunna sälja blir det svårt att klara sig någon längre tid, hur duktig man än är på det man gör.

För de flesta nystartade företag är marknadsföringsbudgeten begränsad och det gäller att satsa på rätt saker för att bedriva en så effektiv marknadsföring som möjligt. Nedan listar vi sju tips för hur du som nyföretagare kan lyckas med sälj.

1. Satsa på fler marknadsföringskanaler.

Att marknadsföra sig via de sociala medierna är ett kostnadseffektivt sätt men för att ditt företag ska nå ut till så många som möjligt bör du även lägga lite energi på alternativa vägar. Ha en tydligt grafisk profil med logotyp och hemsida när du ska starta eget företag – för att skapa förtroende hos potentiella kunder.

 

2. Öva in en hisspresentation

Öva in en kort men kärnfull presentation, en så kallad hisspresentation. Den ska vara tillräckligt kort för att du ska hinna framföra den under en hisstur men ska tydligt beskriva dig och din verksamhet och göra publiken intresserad.

 

3. Samarbeta med andra företagare.

I din omgivning finns massa andra företag, vissa är konkurrenter, andra kan du vinna på att lära känna och inleda samebeten med. Skapa gemensamma erbjudanden för att locka nya kunder. Tillsammans är vi starka.

 

4. Vårda dina kunder

Att uppvakta befintliga kunder och få dem att känna sig speciella är ett bra knep för att behålla dem. Tänk på att det krävs betydligt mycket mindre resurser för att behålla en redan etablerad kontakt jämfört med att skaffa en ny kund.

 

5. Be nöjda kunder om referenser.

En rekommendation från en befintlig kund är väldigt värdefullt och väger tungt när nya kunder ska ta beslut. Be dina nöjda kunder om att rekommendera dig och uppmuntra dem gärna till det genom att erbjuda något som tack, t.ex. en liten prissänkning eller liknande.

 

6. Lägg inte tid på fel åhörare.

Försök komma underfund med vilka kunder som är genuint intresserade och vilka som bara stjäl din uppmärksamhet och tid men aldrig kommer till skott. Vissa kunder använder din tid för egna avvikande syften, utan att egentligen vara intresserade av att köpa.

 

7. Var personlig.

Massutskick väcker sällan intresse och köplust, var personlig i din kontakt med kunderna och ansträng dig lite extra för att få dem att känna sig speciella och utvalda. Framhåll hur du och ditt företag kan vara till hjälp för just dem, fokusera på dina styrkor och det som gör ditt företag unikt.

Motivation för anställda skapar lönsamhet

iStock_000000570221XSmallOm ni vill motivera era medarbetare måste ni börja med att hitta och stärka den egna motivationen.

Här kommer några motiverande tips:

 • Respekt
  Att chefen hälsar på dem på morgonen som är den viktigaste respektfrågan. Säg hej på morgonen på riktigt! Se medarbetarna i ögonen, stanna upp, lyssna på vad de säger.
 • Samverkan
  Samverkan är att få göra saker tillsammans med varandra. Använd teambuildingövningar för att öka förtroendet i gruppen.
 • Påverka
  Medarbetarna måste uppleva att de kan påverka sin arbetssituation i vardagen. Skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas. Bygg ett klimat där det är okej att be om hjälp!
 • Erkänsla
  Ta dig fem minuter en vanlig vardag och skåla i kaffet med din arbetsgrupp.
 • Rätt belöning
  Förutsätter rätt marknadsnivå på lönerna, rättvisa belöningar kopplat till prestationer. Belöning handlar inte bara om pengar, att hitta olika belöningssystem är viktigt. Skapa ett separat lönesamtal som är skiljt från utvecklingssamtalet.
 • Information
  Skapa ett verkligt bra vecka eller månadsmöte. Leta också efter nya kreativa sätt att sprida information.
 • Mål
  Att känna till arbeta efter och följa upp mål är viktigt, men inte tillräckligt. Målen måste också ha en mening för var och en.
 • Personlig utveckling
  Medarbetarna vill lära sig nya saker, utvecklas som människor. Visa ett ärligt intresse för dina medarbetares utveckling och skapa ett utvecklingssamtal som verkligen handlar om utveckling.

Här kommer några saker som dödar motivationen hos anställda:

 • Negativa människor
  Se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar.
 • Inget utrymme att växa
  Se till att alla medarbetare får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig.
 • Ingen vision
  Slöseri med
  tid
  Se till att alla anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.
 • Dålig kommunikation
 • Ingen uppskattning
  Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.
 • Dåligt ledarskap
  Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.

Värdet av värdebaserat ledarskap

lederskapPå Business Inspiration utvecklar hållbara och lönsamma företag genom att skapa ett större medarbetarengagemang och ena alla mot gemensamma mål.
De har lång erfarenhet och god förståelse för både affärsverksamheten och människorna bakom. På Business Inspiration hjälper er att hitta en optimal struktur och plocka fram det bästa hos var och en.
Här kommer några tips och råd för värdebaserat ledarskap:

 • Nyfikenheten på medarbetarna du har omkring dig skapar engagemang för dem och det du ska leda.
 • Genom att se den enskilda personen och bekräfta henne/honom gör du henne/honom värdefull för andra och sig själv.
 • Att vara inte blyg och våga lite mer än du tror att du vågar.
 • Anställ människor med rätt attityd som är smartare än dig själv på så sätt du blir själv smartare av att umgås med dem.
 • Anställ människor med olika kulturell bakgrund.
 • Personliga möten är alltid viktigast i ledarskap.
 • Le och säg hej. Glöm inte att göra det lilla mitt i allt det stora. Varje leende ”HEJ” till en människa gör världen lite vänligare, lite öppnare. Det är grunden för all stor förändring.

Besök dem gärna på www.Business Inspirations.se och läs deras tjänster inom företagskultur, strategirealisering och värdebaserat ledarskap.

Varför en välskriven text blir läst?

finskrivaRedaktionell Kommunikation – Hur fångar man läsarens uppmärksamhet?

Att läsa på nätet blir allt vanligare än att läsa en tidning eller en bok.  När man läser en fysiskt bok sitter man ofta bekvämt och är inställd på att det är författare som bestämmer vad man ska ta del av och i vilken ordning. Att läsa på nätet och att läsa en text i en bok är två helt olika saker. När man sitter vid datorn först och främst söker man efter specifik  information. Oftast sitter man lite obekvämt därför informationen måste alltså vara väldigt tydligt och helst gå att utläsa redan i rubriken. Detta tar bara ett par sekunder och hittar man inte det man söker går man snabbt vidare till nästa text eller artikel! Textens utformning och olika grafiska metoder kan hjälpa att övertyga besökaren om att stanna upp, gå tillbaka till början och verkligen börja läsa.

Redaktionell kommunikation kräver välskrivna texter!

Här kommer några enkla tips för dem som redan skriver eller som vill börja skriva för webben:

 • Tydliga rubriker
  I en fysiskt tidning blir rubrikerna ibland väl korta av layoutmässiga skäl. Några sådana begränsningar finns sällan för webben, därför kan man skriva långa och tydliga rubriker.
 • Börja med det viktigaste
  Inledningen av texten är avgörande för att fånga läsarens intresse.
 • Feta ord för att markera dem
  Hjälp läsaren att hitta centrala ord och meningar i texten genom att fetmarkera dem.
 • Kursivera inte
  I tidningar och böcker är det vanligt att använda kursivering för att markera, men för webben blir det svårlästa på grund av skärmens låga upplösning.
 • Använd inte understrykningar
  Betona inte ord och meningar med understrykningar. På nätet uppfattas understrykningar som länkar. Av samma anledning bör du undvika att använda olika färger på din text, särskilt färgerna blå och lila som starkast förknippas med länkar.
 • Dela upp texten i kortare stycken
  För att ge besökaren så många möjligheter som möjligt att ta sig in i texten bör man skriva i korta stycken med blankrader emellan.
 • Onumrerade listor gör texten lättläst
  En snygg och stilig punktlista blir ofta läst.
 • Använd bara relevanta bilder, inte bara som dekoration!
 • Var noggrann med språket
  En text full av sär skrivningar, stavfel, felaktig blandning av stora och små bokstäver även dålig meningsbyggnad skrämmer bort många besökare och sänker sin trovärdighet.
 • Använd mellanrubriker för lättare orientering
  Mellanrubriker är en bra hjälp för tittarna att hitta rätt i texten och ett effektivt sätt att fånga in skumläsaren.
 • Avsluta snyggt
  Tänk lite extra på hur texten avrundas. Avslutningen på texten ger alltså ytterligare en möjlighet att fånga besökare.

HR- trender i 2015

Här kommer en kort lista över de HR-trender i 2015:

 • Mobilteknologi:
  Att söka och annonsera jobb på nätet blir allt vanligare. Mobilteknologi förändrar hur människor arbetar och Big Data kopplar ihop HR och teknik. Detta innebär att arbetsgivarna lägger om sin budget för att synas mer i de sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Google, m.m.
 • Hur sätts lönerna egentligen?
  Är fortfarande ledare involverade i utformningen av belöningsprogram? Ledare är mycket mindre involverade i utformningen av moderna belöningsprogram. Därför finns ett stort press på organisationerna att designa, mäta, följa upp moderna belöningsprogram som stödjer den föränderliga värld som företags personal och ledare manövrerar i.
 • Feedback:
  Performance Management  blir vanligare under 2014, dvs. korta utvecklingssamtal med enklare dokumentation med sina medarbetare. Behovet av utbildning är stort för ledare särskilt inom samtalstekniker eftersom professionella samtal etc ökar och får dessutom en mer riktad verkan mot företags önskade prestation.
 • Fokus på meningsfullhet:
  De företag som fokuserar på meningsfullhet för sina medarbetare kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Bara ett fåtal företag lyckas skapa en bra relation med sin personal genom att erbjuda dem att jobba med projekt de brinner för.

Hur man bygger starka varumärken

varumarkeEtt starkt varumärke är inte samma sak som att alla känner till det. Det innebär heller inte att varumärket framställs som bättre än konkurrenterna. När man pratar om starka varumärken rör det sig snarare om att varumärkets målgrupp förknippar varumärket med rätt saker. Man brukar prata om hårda och mjuka värden där de hårda representerar själva funktionen hos varan eller tjänsten och de mjuka handlar om målgruppens uppfattning och bild av företaget eller varumärket.

För att skapa en bra position för sitt varumärke är det viktigt att erbjuda något som upplevs som unikt och inte vara en i mängden. Vad vill du förknippas med och vilka associationer vill du att kunderna ska göra till ditt företag.

Förväntningarna på varumärket kan grundas i egna erfarenheter, rekommendationer från vänner, varumärkets allmänna rykte eller reklam i olika former.

Det är här logotypen kommer in i bilden. Logotypen ska spegla verksamhetens värderingar och tydligt signalera vem som står bakom produkten eller tjänsten. Den ska göra det enkelt att särskilja dig från konkurrenterna och stärka kundernas bild av dig och den position varumärket har. För att bygga ett starkt varumärke måste det marknadsföras så man lyfter fram saker som skapar trovärdiga och hållbara associationer.

Internetmarknadsföring allt mer populärt

kikareAtt marknadsföra sig på internet har blivit allt mer populärt i takt med internetanvändandets ökning. För många företagare är det rent av den viktigaste kanalen.

Det finns flera sätt att marknadsföra sig på internet. Sökmotormarknadsföring (s.k. SEM) innebär att marknadsföringen sker via sökmotorer, antingen genom att jobba med länkar och innehållet på din sida för att förbättra den naturliga rankingen och på så sätt få en bättre placering eller genom att annonsera på sökmotorerna med till exempel Google Adwords. Fördelen med sökmotorannonser är att man får ett snabbt resultat men för sökord med hög konkurrens kan kostnaden bli relativt hög. Continue reading “Internetmarknadsföring allt mer populärt” »

Så marknadsför du dig

För de flesta företag är marknadsföring en viktig del för att nå ut till sina kunder. Kunderna kommer inte av sig självt. Men många företag har också en begränsad budget och då gäller det att välja vilka kanaler man använder. Nedan tar vi upp lite tips på hur man marknadsför sig utan att det behöver kosta en förmögenhet.

En bra start är en professionell logotyp. Logotypen är ditt företags ansikte och symboliserar hela ditt varumärke oavsett hur stort eller litet ditt företag är. Det tar tid att arbeta in en logotyp och därför bör man inte byta ut den, utan satsa på en bra logotyp redan från start. Att anlita en professionell designer för att ta fram logotypen kostar en del men är en väl värd investering.

En stor del av ett företags potentiella kunder söker information via internet, därför är det viktigt att också finnas på nätet. En hemsida är lätt att uppdatera och hålla aktuell till skillnad från trycksaker där man betalat en rejäl slant i tryckkostnad och som i värsta fall får kasseras pga. de blir inaktuella

Marknadsföring på nätet kan vara ett enormt kraftfullt verktyg för att öka omsättningen. Genom att jobba med SEO åker hemsidan upp i rankning vilket gör det lättare för besökarna att hitta till just dig. Internetmarknadsföring gör det också lätt att mäta effekten av marknadsföringen.

Minst lika viktigt som att synas och höras är att förbli i kundernas goda minne. Nöjda och återkommande kunder är den bästa marknadsföringen. Chansen att en nöjd kund tipsar om ditt företag är stor och likt ringar på vattnet kommer du nå ut till många den vägen.

Slutligen får man tänka på att marknadsföring tar tid och att det är ett långsiktigt arbete. Det finns inga genvägar utan det gäller att testa sig fram, följa upp resultaten och prova på nytt.

Paketering – nyckel till framgång

iStock_000002236679SmallSom konsument matas man i dagens värld med mängder med information. Alternativen blir fler och fler och det är många beslut som skall fattas. Om man säljer en vara eller tjänst får ju detta följden att man har mycket kortare tid på sig att visa på alla fördelar med sin produkt. Hur kan man då göra det lättare för kunden – och kanske lättare för sig själv? Ett viktigt steg är paketering. Continue reading “Paketering – nyckel till framgång” »

Välkommen till marknadsforings-bloggen.se

På den här bloggen kommer vi skriva artiklar med tips för dig som arbetar med marknadsföring och försäljning eller som vill lära dig hur du marknadsför ditt företag på ett effektivt sätt, både via traditionella medier och genom internetmarknadsföring.

Vi hoppas att du kommer ha nytta av innehållet och att våra tips kan skapa fler kunder för dig och ditt företag. Återkom regelbundet för att ta del av våra artiklar.