7 bra tips hur nyföretagare kan lyckas med Sälj!

7 bra tips hur nyföretagare kan lyckas med Sälj!

En av de viktigaste delarna för att lyckas som nyföretagare är sälj-biten. Utan förmågan att kunna sälja blir det svårt att klara sig någon längre tid, hur duktig man än är på det man gör.

För de flesta nystartade företag är marknadsföringsbudgeten begränsad och det gäller att satsa på rätt saker för att bedriva en så effektiv marknadsföring som möjligt. Nedan listar vi sju tips för hur du som nyföretagare kan lyckas med sälj.

1. Satsa på fler marknadsföringskanaler.

Att marknadsföra sig via de sociala medierna är ett kostnadseffektivt sätt men för att ditt företag ska nå ut till så många som möjligt bör du även lägga lite energi på alternativa vägar. Ha en tydligt grafisk profil med logotyp och hemsida när du ska starta eget företag – för att skapa förtroende hos potentiella kunder.

 

2. Öva in en hisspresentation

Öva in en kort men kärnfull presentation, en så kallad hisspresentation. Den ska vara tillräckligt kort för att du ska hinna framföra den under en hisstur men ska tydligt beskriva dig och din verksamhet och göra publiken intresserad.

 

3. Samarbeta med andra företagare.

I din omgivning finns massa andra företag, vissa är konkurrenter, andra kan du vinna på att lära känna och inleda samebeten med. Skapa gemensamma erbjudanden för att locka nya kunder. Tillsammans är vi starka.

 

4. Vårda dina kunder

Att uppvakta befintliga kunder och få dem att känna sig speciella är ett bra knep för att behålla dem. Tänk på att det krävs betydligt mycket mindre resurser för att behålla en redan etablerad kontakt jämfört med att skaffa en ny kund.

 

5. Be nöjda kunder om referenser.

En rekommendation från en befintlig kund är väldigt värdefullt och väger tungt när nya kunder ska ta beslut. Be dina nöjda kunder om att rekommendera dig och uppmuntra dem gärna till det genom att erbjuda något som tack, t.ex. en liten prissänkning eller liknande.

 

6. Lägg inte tid på fel åhörare.

Försök komma underfund med vilka kunder som är genuint intresserade och vilka som bara stjäl din uppmärksamhet och tid men aldrig kommer till skott. Vissa kunder använder din tid för egna avvikande syften, utan att egentligen vara intresserade av att köpa.

 

7. Var personlig.

Massutskick väcker sällan intresse och köplust, var personlig i din kontakt med kunderna och ansträng dig lite extra för att få dem att känna sig speciella och utvalda. Framhåll hur du och ditt företag kan vara till hjälp för just dem, fokusera på dina styrkor och det som gör ditt företag unikt.