HR- trender i 2015

HR- trender i 2015

Här kommer en kort lista över de HR-trender i 2015:

 • Mobilteknologi:
  Att söka och annonsera jobb på nätet blir allt vanligare. Mobilteknologi förändrar hur människor arbetar och Big Data kopplar ihop HR och teknik. Detta innebär att arbetsgivarna lägger om sin budget för att synas mer i de sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Google, m.m.
 • Hur sätts lönerna egentligen?
  Är fortfarande ledare involverade i utformningen av belöningsprogram? Ledare är mycket mindre involverade i utformningen av moderna belöningsprogram. Därför finns ett stort press på organisationerna att designa, mäta, följa upp moderna belöningsprogram som stödjer den föränderliga värld som företags personal och ledare manövrerar i.
 • Feedback:
  Performance Management  blir vanligare under 2014, dvs. korta utvecklingssamtal med enklare dokumentation med sina medarbetare. Behovet av utbildning är stort för ledare särskilt inom samtalstekniker eftersom professionella samtal etc ökar och får dessutom en mer riktad verkan mot företags önskade prestation.
 • Fokus på meningsfullhet:
  De företag som fokuserar på meningsfullhet för sina medarbetare kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Bara ett fåtal företag lyckas skapa en bra relation med sin personal genom att erbjuda dem att jobba med projekt de brinner för.