Motivation för anställda skapar lönsamhet

Motivation för anställda skapar lönsamhet

apr 16, 2015 Personal av admin

iStock_000000570221XSmallOm ni vill motivera era medarbetare måste ni börja med att hitta och stärka den egna motivationen.

Här kommer några motiverande tips:

 • Respekt
  Att chefen hälsar på dem på morgonen som är den viktigaste respektfrågan. Säg hej på morgonen på riktigt! Se medarbetarna i ögonen, stanna upp, lyssna på vad de säger.
 • Samverkan
  Samverkan är att få göra saker tillsammans med varandra. Använd teambuildingövningar för att öka förtroendet i gruppen.
 • Påverka
  Medarbetarna måste uppleva att de kan påverka sin arbetssituation i vardagen. Skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas. Bygg ett klimat där det är okej att be om hjälp!
 • Erkänsla
  Ta dig fem minuter en vanlig vardag och skåla i kaffet med din arbetsgrupp.
 • Rätt belöning
  Förutsätter rätt marknadsnivå på lönerna, rättvisa belöningar kopplat till prestationer. Belöning handlar inte bara om pengar, att hitta olika belöningssystem är viktigt. Skapa ett separat lönesamtal som är skiljt från utvecklingssamtalet.
 • Information
  Skapa ett verkligt bra vecka eller månadsmöte. Leta också efter nya kreativa sätt att sprida information.
 • Mål
  Att känna till arbeta efter och följa upp mål är viktigt, men inte tillräckligt. Målen måste också ha en mening för var och en.
 • Personlig utveckling
  Medarbetarna vill lära sig nya saker, utvecklas som människor. Visa ett ärligt intresse för dina medarbetares utveckling och skapa ett utvecklingssamtal som verkligen handlar om utveckling.

Här kommer några saker som dödar motivationen hos anställda:

 • Negativa människor
  Se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar.
 • Inget utrymme att växa
  Se till att alla medarbetare får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig.
 • Ingen vision
  Slöseri med
  tid
  Se till att alla anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.
 • Dålig kommunikation
 • Ingen uppskattning
  Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.
 • Dåligt ledarskap
  Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.