Paketering – nyckel till framgång

iStock_000002236679SmallSom konsument matas man i dagens värld med mängder med information. Alternativen blir fler och fler och det är många beslut som skall fattas. Om man säljer en vara eller tjänst får ju detta följden att man har mycket kortare tid på sig att visa på alla fördelar med sin produkt. Hur kan man då göra det lättare för kunden – och kanske lättare för sig själv? Ett viktigt steg är paketering.

Paketering i detta sammanhang handlar ju om att skapa ett fåtal lösningar där kunden känner att det får en tydlig överblick av vad det är de köper. Kunden skall ju känna att paketet också är värt mer än summan av delarna i det. Eftersom det är så mycket information att ta in och beslut att fatta så blir det ju allt vanligare med ”all inclusive”-paketering. Detta begrepp har ju exploderat inom reseindustrin, där allt för resan ingår med en tydlig prislapp. Samma tänk har ju ökat inom andra verksamheter.

Även om man inte gör en ”all inclusive”-paketering så är det ju bra att fundera på vilka mervärden man kan erbjuda och paketera det med sin huvudprodukt. Det kan ju t.ex. handla om ”fri frakt”, ”gratis support 1 mån” eller liknande. Om man kan presentera detta så tidigt i beslutsprocessen som möjligt så känner kunden en trygghet med att gå vidare med köpet.

Ett varningens tecken finns väl för att göra för många olika paketlösningar som överlappar varandra. Om kunden börjar känna osäkerhet kring vilket paket som blir mest fördelaktigt och det inte är väldigt tydligt så kan bara det vara en faktor att köpet uteblir. Skapa få och tydliga paketeringar av produkterna.

Kan man som leverantör då tjäna på detta? Jo, förutom att försäljningen kan öka så kan även effektiviteten och planeringen internt bli bättre. Om flertalet kommer välja en paketerad lösning så vet man ju lite mer vad som omsätts. Lagerhållning och tidsplanering kommer att kunna bli mer effektiv.

Så alla borde tjäna på en god paketering av produkten.