Varför en välskriven text blir läst?

Varför en välskriven text blir läst?

finskrivaRedaktionell Kommunikation – Hur fångar man läsarens uppmärksamhet?

Att läsa på nätet blir allt vanligare än att läsa en tidning eller en bok.  När man läser en fysiskt bok sitter man ofta bekvämt och är inställd på att det är författare som bestämmer vad man ska ta del av och i vilken ordning. Att läsa på nätet och att läsa en text i en bok är två helt olika saker. När man sitter vid datorn först och främst söker man efter specifik  information. Oftast sitter man lite obekvämt därför informationen måste alltså vara väldigt tydligt och helst gå att utläsa redan i rubriken. Detta tar bara ett par sekunder och hittar man inte det man söker går man snabbt vidare till nästa text eller artikel! Textens utformning och olika grafiska metoder kan hjälpa att övertyga besökaren om att stanna upp, gå tillbaka till början och verkligen börja läsa.

Redaktionell kommunikation kräver välskrivna texter!

Här kommer några enkla tips för dem som redan skriver eller som vill börja skriva för webben:

 • Tydliga rubriker
  I en fysiskt tidning blir rubrikerna ibland väl korta av layoutmässiga skäl. Några sådana begränsningar finns sällan för webben, därför kan man skriva långa och tydliga rubriker.
 • Börja med det viktigaste
  Inledningen av texten är avgörande för att fånga läsarens intresse.
 • Feta ord för att markera dem
  Hjälp läsaren att hitta centrala ord och meningar i texten genom att fetmarkera dem.
 • Kursivera inte
  I tidningar och böcker är det vanligt att använda kursivering för att markera, men för webben blir det svårlästa på grund av skärmens låga upplösning.
 • Använd inte understrykningar
  Betona inte ord och meningar med understrykningar. På nätet uppfattas understrykningar som länkar. Av samma anledning bör du undvika att använda olika färger på din text, särskilt färgerna blå och lila som starkast förknippas med länkar.
 • Dela upp texten i kortare stycken
  För att ge besökaren så många möjligheter som möjligt att ta sig in i texten bör man skriva i korta stycken med blankrader emellan.
 • Onumrerade listor gör texten lättläst
  En snygg och stilig punktlista blir ofta läst.
 • Använd bara relevanta bilder, inte bara som dekoration!
 • Var noggrann med språket
  En text full av sär skrivningar, stavfel, felaktig blandning av stora och små bokstäver även dålig meningsbyggnad skrämmer bort många besökare och sänker sin trovärdighet.
 • Använd mellanrubriker för lättare orientering
  Mellanrubriker är en bra hjälp för tittarna att hitta rätt i texten och ett effektivt sätt att fånga in skumläsaren.
 • Avsluta snyggt
  Tänk lite extra på hur texten avrundas. Avslutningen på texten ger alltså ytterligare en möjlighet att fånga besökare.